PC SIETE 

 

Inštalácie 

Poradenstvo

Zapojenie

Servis (reinštalácie PC, hardwarová a softwarová pomoc)